Yan taraftaki kutucuktan site içerisinde arama yapabilirsiniz...→→→→→→→→

 

Çiçeksiz Bitkiler

Çiçeksiz Bitkiler, Çiçeksiz Bitkiler, Eğrelti Otu, Kara Yosunu, Su Yosunu, Ciğer Otu, Boynuz Otu, Bitkiler

Tohumsuz bitkiler sporla çoğalırlar. Bu bitkilerin çoğu kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organ farklılaşmalarını belirgin olarak göstermezler. Bitkinin tümü aynı yapıda, yapraksı ya da şeritsidir ve bu yapıya "tallus" denir. Talluslu bitkilere "Thallophyta" denilmektedir. Daha gelişmiş olan ve organ farklılaşmaları gösteren bitkilere ise "Kormophyta", bu tip yapıya da "kormus" denir.

Suyosunları (algler), karayosunları (Bryophyta), ciğerotları, boynuzotları, yapraklı karayosunları ve vasküler bitkileri (fosil türler ve eğreltiotları gibi) içeren takımdır.

Çiçeksiz Bitkiler - Eğrelti Otları

Ana Kategori: 

Online

There are currently 0 users online.