Yan taraftaki kutucuktan site içerisinde arama yapabilirsiniz...→→→→→→→→

 

Kuşlar Oynayarak Öğreniyor

ABD’deki York ve St. Andrews üniversitelerinden araştırmacılar Yeni Kaledonya kargaları ve kea papağanları üzerinde bir araştırma yaptı. İki kuş türünün de yer aldığı iki ayrı grup oluşturulan bu araştırmada, birinci gruptaki kuşlara biri ağır, diğeri hafif olmak üzere farklı desenlerde, iki küp verildi. Daha sonra biri esnek, diğeri esnek olmayan, farklı renklerde i ki ip verildi. Kuşların bu nesnelerle oynamasına olanak sağlandı. Ardından, kuşlara iki yiyecek düzeneği gösterildi. Yiyecek düzeneklerinden birindeki yiyecek yalnızca ağır olan küple, diğerindeki yiyecekse yalnızca esnek olmayan iple alınabiliyordu. Bu gruptaki her iki kuş türü de, ağır olan küple ve esnek olmayan iple yiyecekleri düzenekten almayı başardı. İkinci gruptaki kuşlaraysa küpler ve ipler verilmeden yiyecek düzenekleri gösterildi. İkinci gruptaki kuşlarda yiyeceği düzenekten alma oranı birinci gruptaki kuşlara göre daha düşük oldu. Araştırma sonuçları bu kuş türlerinin herhangi bir nesnenin k ullanımını o nesneyle oynayarak geliştirdiğini gösterdi.


Kaynak: Bilim Çocuk Dergisi - Ekim 2017

Online

There are currently 0 users online.